Adonisblauwtje / Polyommatus bellargus

Sp. 27-32mm

 
Voorkomen: Europa, Turkije, Irak, Iran, Kaukasus, Transkaukasië.
Vliegtijd: 2 generaties midden mei / juni; eind juli / september.
Biotoop: kalkgraslanden, grazige plaatsen vaak met struweel.
Waardplanten: Paardenhoefklaver (Hippo-crepis comosa);  Bont kroonkruid (Securigera varia)
Eitjes: Witgroenig , rond en plat in het midden iets ingedeukt, een wit netwerk structuur. Eieren worden gelegd op de bladeren.
Rups: 16mm, eind april-half juni, licht-groen met 4 contrastrijke gele uit streepjes bestaande lengtestrepen en fijne donkere beharing. Overwinterd als kleine rups.
Pop: lichtgroen/lichtbruin, verpopping gebeurt in de strooisellaag.

 

De Borkeld, Overijssel, Nederland, mei 2007

 

   
  De Borkeld, Overijssel, Nederland, mei 2007

 

 
   

 

  Döbriach, Karinthië, Oostenrijk, augustus 2005, vrouwtje

 

 
   
  Döbriach, Karinthië, Oostenrijk, augustus 2005, vrouwtje