Bastaardsatijnvlinder / Euproctis chrysorrhoea

 

Sp 28-38mm

Voorkomen: Europa, NL aan de kust vrijveel voorkomend, elders in het land zeldzamer.
Vliegtijd: 1 generatie, eind mei-eind augustus.
Biotoop: Duindoornstruwelen, elders in het land, struwelen, parken.
Waardplanten: Loofbomen en struiken; haagbeuk ((Carpinus betulus); meidoorn (Crataegus mono-gyna); sleedoorn (Prunus spinosa).
Eitjes: deze worden in groepen afgezet bedekt met de haren van het vrouwtje.
Rups: september-juni; 45mm, grijsbruin met lichte marmertekening en gepaarde witte vlekken, in segment 9 en 10 zitten rode vlekjes. De soort overwinterd als jonge rups
Pop: verpoppen zich soms gemeenschappelijk in een cocon tussen de bladeren, of aan het eind van een takje.

 

Markelo, Overijssel, Nederland 7 juli 2009