Berkenbrandvlerkvlinder / Pheosia gnoma

Sp 46-56

Markelo, Overijssel, Nederland, 23 augustus 2012

 
Voorkomen: Europa
Biotoop:Iets vochtige open bossen, bosranden,heiden. In NL vrijwel overal gewoon.
Vliegtijd: 2 generaties. half april - eind september
Waardplanten: Berk (Betula pendula)
Eitjes: witachtig, worden in kleine groepjes aan de onderzijde van de blaadjes of takjes van de waardplant gelegd.
Rups: 60mm, lang en slank, sterk glanzend, op segment 11 een kegelvormige verhoging op de rug. kan voorkomen in 2 kleuren. lichtgroen watachtige rug en donkerbruine buik, zwarte stigma met witte kring daaronde gele lengtestreep, de andere kleur is egaal grijsbruin/bruinviolet, bijde stigma vaak donkere dwarsband
Pop: donkerbruin, de poppen van de 2e generatie overwinteren. De verpopping vindt onder de grond plaats in met spinsel beklede holte
Markelo, Overijssel, Nederland, 30 juli 2009 Markelo, Overijssel, Nederland, 30 juli 2009