Berkenoogspanner / Cyclophora albipunctata

Sp. 12-14mm (Vvl)

Oisterwijk, N. Brabant, Nederland, mei 2009

Voorkomen: Europa
Biotoop: bossen en heiden
Vliegtijd: 2 generaties. mei - eind augustus
Waardplanten: Berk (Betula pendula)
Rups: juni-juli / september-oktober
De soort overwinterd als pop