Blauwoogvlinder / Minois dryas

Sp.45-60mm

 
 
Voorkomen:Zuid en centraal Europa.  Centraal AziŽ, Japan.
Vliegtijd: generatie, Eind juni/september
Biotoop: Begroeide randen van gemengd loofbos, vaak op vochtige plekken; ruige; grazige vegentaties.
Waardplanten:Op verschillend grassen; Pijpenstrootje (Molinia caerulea)  Berg-dravik (Bromus erecta)Duinriet (Calama-grostis epigeios)  
Eitjes: Het vrouwtje laat de eitjes naast een geschikte waardplant op de grond vallen. En de rupsen overwinteren in het ie stadium.  
Rups: Rups 30mm, lichtgeelbruin, met een witte marmer-tekening. Aan beide zijden loopt een duidelijke donkere band, de kop is geelbruin met donkere strepen.
 

 

 

Gailtal, KarinthiŽ,Oostenrijk, augustus 2006, mannetje
   
  Gailtal, KarinthiŽ,Oostenrijk, augustus 2006, vrouwtje

 

 
   
  Gailtal, KarinthiŽ,Oostenrijk, augustus 2006, mannetje