Bleekblauwtje / Polyommatus coridon

Sp. 30-35mm

 
Voorkomen: Europa (NL alleen als zwerver, OekraÔne, Z-Oeral.
Vliegtijd: 1 generatie eind juni / begin oktober.
Biotoop:Droge bloemrijke plaatsen, kalk-graslanden, schrale vegentatie op warme droge plaatsen.
Waardplanten: Paardenhoefklaver (Hippo-crepis comosa); Wilde hokjepeul ( astra-galus glycyphyllus); Bont kroonkruid (Securigera varia)
Eitjes: Wit, rond en plat in het midden iets ingedeukt, een wit netwerk structuur. Eieren worden gelegd op de bladeren, overwinterd als ei (N- em M-Europa).
Rups: 15mm, eind april-half juni, licht-groen met 4 contrastrijke gele uit streepjes bestaande lengtestrepen en fijne lichte beharing.
Pop: licht groenbruin, verpopping gebeurt in de strooisellaag.

 

DŲbriach, KarinthiŽ, Oostenrijk, september 2005, mannetje

 

   
  DŲbriach, KarinthiŽ, Oostenrijk, september 2005, mannetje

 

 
   
  Villacher alpe, KarinthiŽ, Oostenrijk, september 2006, vrouwtje

 

 
   
  Villacher alpe, KarinthiŽ, Oostenrijk, augustus 2006, vrouwtje

 

 
   

 

  Villacher alpe, KarinthiŽ,,Oostenrijkaugustus 2006, vrouwtje  
   
  Villacher alpe, KarinthiŽ,,Oostenrijkaugustus 2006, vrouwtje