Bochtige smele-uil  / Photedes minima
 

 

Voorkomen: Niet algemeen, vaker in de duinen, op zandgronden ook in het binneland.
Vliegtijd:juni - half augustus
Biotoop:
Waardplanten:
Rups:augustus-juni, de soort overwinterd als rups.
Ei:
Pop:
Markelo, Overijssel, Nederland, 26 juli 2009