Bonte grasuil / Cerapteryx graminis

 

Markelo, de Borkeld, Overijssel, Nederland, 16 augustus 2011

Voorkomen: Europa, Nederland een gewone soort
Biotoop: graslanden, duinen, heiden, naaldbomen
Vliegtijd: eind juni - begin oktober  1 generatie
Waardplanten: harde grassen bochtige smele,  pijpenstrootje, borstelgras
Bijzonderheden: 12 - 17 Vvl
Eitjes: overwinterd als ei, deze wordeni n de lucht rondgestrooid en belanden dan in 't gras
Rups:  oktober - mei, 35 mm.
Pop:   

 

Markelo, de Borkeld, Overijssel, Nederland, 16 augustus 2011

Markelo, de Borkeld, Overijssel, Nederland, 23 augustus 2012