Bosbesuil / Conistra vaccinii

 

Markelo, Overijssel, Nederland 7 oktober 2011

Voorkomen: Europa, Nederland en BelgiŽ een algemene soort
Vliegtijd: begin september - half november na overwintering eind januari - eind mei in 1 generatie, soms ook actief tijdens milde winterdagen.
Biotoop: Loofbossen, tuinen, struwelen
Waardplanten: loofbomen, struiken in een later stadium ook kruidachtige planten
Bijzonderheden: 14 - 15 mm Vvl
Rups: april - juli, 34 mm, bruin, purperachtig groenachtig grijs, grijsachtig gespikkeld, over de rug 3 onduidelijke lichte lengte strepen
Ei  
Pop:  

 

Markelo, Overijssel, Nederland 7 oktober 2011