Bosparelmoervlinder / Melitaea athalia

Sp.25-38 mm

 

 

Voorkomen: Geheel Europa, in Nederland op de de Veluwe. Bij ons op Rode lijst.
Vliegtijd: 1 generatie, eind mei-eind juli; in Zuid Europa 2 of 3 generaties,augustus- september.
Biotoop: Droge of vochtige, grazige, bloemrijke graslanden, vaak met struiken, bosranden, open plekken in het bos.
Waardplanten: Hengel (Melampyrum pratense); Smalle weegbree (Plant-ago lanceolata)
Rups:  De rups is zwart met witte pikkeltjes, met gele doorn-en. 
Pop: Pop is bruinwit met gelige vlekken. 
 
 
Turracher Höhe, Karinthië, Oostenrijk, juni 2006
   
  Turracher Höhe, Karinthië, Oostenrijk, juni 2006

 

 
   
  Turracher Höhe, Karinthië, Oostenrijk, juni 2006