Bruine grijsbandspanner / Cabera exanthemata

Vvl: 14-16mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 24-07-2012

Voorkomen: Europa, Nederland algemene soort
Vliegtijd: eind april - half september 2 generaties
Biotoop: Bossen, wilgenstruwelen
Waardplanten: wilg, populier verschillende andere bomen en struiken
Ei  
Rups: juni - september, groen 2 gele lengte strepen, met daar tussen donkere stippen
Pop: overwinterd als pop
 

Markelo, Overijssel, Nederland, 24-07-2012