Bruine snuituil / Hypena proboscidalis

 

Vvl. 15 - 19 mm    

Holterberg, Overijssel, Nederland, mei 2007

Voorkomen: Europa, Nederland een heel gewone soort
Biotoop: Bossen,heiden struwelen, ruige graslanden, natte weilanden, tuinen, rivieroevers
Vliegtijd: begin mei - half oktober oktober 2 generaties
Waardplanten: Brandnetel
Eitjes:  
Rups:  juli - mei, 's nachts actief, overwinterd als rups
Pop:  verpopt zich in een cocon tussen bladeren
 

Markelo, Overijssel, Nederland, 18 september 2011

Markelo, Overijssel, Nederland,                  27 september 2011

Markelo, Overijssel, Nederland,               27 augustus 2011