Bruine Wapendrager / Clostera curtula
rupsen thumb.

Vvl 13/18 mm

Markelo, Overijssel, Nederland 11 september 2011

Voorkomen: Nederland, een gewone soort
Biotoop: open bossen, struwelen     
Vliegtijd: eind april - begin  augustus augustus, 1 generatie.
Waardplant: eik, wilg, berk, hazelaar, linde
Rups: 60 mm, overdekt met witte haartjes, licham glanzen oranje geel, met brede zwarte lengte strepen, kop zwart met een gele Y, juli - september.
Pop Overwinterd als pop in een met spinsel bedekte holte
eitjes witachtig/grijs met een donkere stip

Markelo, Overijssel, Nederland 11 september 2011