Dagpauwoog / Aglais io

sp24-31 mm

 

 

Voorkomen: Heel Europa
Biotoop:Bosrijke gebieden, tuinen, parken.
Vliegtijd: 1 tot (paterieel) 2 of 3 gene-raties komen het hele jaar voor, eind juli en begin oktober in diapauze, Na de overwintering vliegen ze weer maart/mei.
Waardplanten: Grote brandnetel (Urtica dioica) 
Eitjes: Worden in grote groepen 50 tot 200 aan de onderzijde van de bladeren, groene eitjes hebben 8 lengtestrepen.
Rups:42 mm, zwart met witte puntjes. De rupsen leven in groepen bij elkaar in een spinselnest, (De rups kent wel 4 ver-vellingen)
Pop: Wit of gelig
 

 

 

  BadKleinkirchheim,KarinthiŽ,Oostenrijk, september 2006  
   
  Moerputten, Noord Brabant, Nederland, juli 2008

 

 
   
  Rups