Dennenpijlstaart / Sphinx pinastri

 

   

Markelo, Herikerberg, Hessenheem, Nederland 8. juli 2011

Voorkomen: Europa, Nederland vrij gewoon
Biotoop: Zandgronden, duinen, naaldbossen met vliegendennen, tuinen, bosrijke gebieden
Vliegtijd: begin mei - eind september, 1 generatie
Waardplanten: grove den, maar ook andere naaldbomen
Bijzonderheden: 35 - 41 Vvl
Eitjes:  
Rups:  juli-oktober
Pop:  overwinterd als pop in strooisellaag

 

 

 

 

 

 

Markelo, Herikerberg, Hessenheem, Nederland 8. juli 2011