Distelvlinder / Vanessa cardui

sp 26-30 mm

Voorkomen: Komt over de hele wereld voor behalve Z.Amerika.
Trekvlinder.
Vliegtijd: Meerdere generaties, geen diapauzes, kan in ons klimaat niet overwinteren, april t/m oktober.
Biotoop:  In open droge gebieden, gras-landen, wegbermen tuinen en parken.
Waardplanten: Kruisdistel (Cirsium vul-gare) Moesdistel (Cirsium oleraceum) ook wel op brandnetel (Urtica dioica) of muskuskaasjekruid (Malva moschata)
Eitjes:De eitjes worden één voor één op de onderzijde van de plant afgezet.
Rups: 28 mm, de rups heeft een gele lengtestreep over de rug, kleur is zeer variabel, het lichaam is gijn wit gespikkeld en heeft doorns.
Markelo, Overijssel, Nederland; mei 2009  
Markelo, Overijssel, Nederland; mei 2009 Markelo, Overijssel, Nederland, augustus 2007

Villacher alpe, Karinthië, Oostenrijk   augustus  2006

Turracher Höhe, Karinthië, Oostenrijk , juni  2006