Donker pimpernelblauwtje / Phengaris nausithous

Sp. 34mm

 
Voorkomen: Nederland (In 1990 met succes geherintroduceerd), N-Spanje, Kaukasus, M- en Z-Oeral Kazachstan.
Vliegtijd: 1 generatie, midden juli / eind augustus (NL)
Biotoop: Natte graslanden, Beekdalen, of bij meren, voorkeur voor vochtigere en ruigere randen.
Waardplanten: Grote Pimpernel (Sangui-sorba officinalis)
Eitjes: Eitjes worden tussen de bloemen gelegd,
Rups:  de rups overwintert in het mierennest steekmier (M.rubra) of soms moeras steekmier (M.scabrinodis) en voedt zich met de mierenlarven en daar vindt ook de verpopping plaats.
 

 

 

 

Posterholt, Limburg, Nederland, juli 2008

 

   
  Posterholt, Limburg, Nederland, juli 2008

 

 
   
  Posterholt, Limburg, Nederland, juli 2008