Egale dwergspanner / Eupithecia absinthiata

 

   

Egale dwergspanner, Markelo, Overijssel, Nederland 20-06-2012

Voorkomen: Europa, een gewone soort op zandgronden
Vliegtijd: half april / begin begin oktober 2 generaties
Biotoop: loofossen, struwelen, tuinen en parken
Waardplant: sporkehout, klimop, liguster, huls, rode karnoelje
Rups: 17 mm, juni - oktober, groen met 3 gebroken roze lengtestrepen, kop bruin met soms roze/purper tekening
Pop: overwinterd als pop