Home

 

Egale stipspanner / Idaea straminata

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 27 juli 2009

Voorkomen: Europa,  NL komt lokaal voor
Vliegtijd: Begin juni-begin augustus in één generatie; soms een tweede generatie tot half september.
Biotoop zandgronden en duinen, open bossen, met struiken begroeide heiden, struwelen, ruige graslanden en tuinen.
Waardplanten: Diverse kruidachtige planten
eitjes:  
pop verpopt zich in strooisellaag
Rups: juli - mei, overwinterd als rups 22 mm; lichaam sterk gerimpeld en fijn geribbeld, bleek roze-achtig bruin met een grijze zweem over de rug, onder de spiracula groenachtig grijs; op de rug een rij van vier X-vormige grijze vlekken en een korte grijze lengtestreep tot aan de staart; kop roze-achtig bruin met grijze tekening.
 

Markelo, Overijssel, Nederland, 05-08-2012