Eiken-orvlinder/ Cymatophorina diluta

vl.l 15/17 mm

Home

 

Voorkomen: NL. Europa, zeer zeldzaam
Vliegtijd: eind juli begin oktober 1 generatie
Biotoop: oude bossen, volgroeide eiken
Waardplant: Eik
Rups: mei-juli
eitjes overwinterd als ei
Pop:  
Markelo, Overijssel, Nederland; 30 september 2010  

Markelo, Overijssel, Nederland; 30 september 2010

Markelo, Overijssel, Nederland; 27 mei 2010

 

Markelo, Overijssel, Nederland; 21 mei 2010

 

Markelo, Overijssel, Nederland; 27 mei 2010

 

Markelo, Overijssel, Nederland; 18 september 2011

Markelo, Overijssel, Nederland; 21 september 2011

Markelo, Overijssel, Nederland; 21 september 2011