Eikenuiltje / Dryobotodes eremita

Vvl 15 - 17 mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 3 oktober 2011

 
Voorkomen: Europa, Nederland, een zeldzame soort !!
Biotoop: vooral op zandgronden in het binnenland en kan daar vrij algemeen zijn. Loofbossen, tuinen en parken
Vliegtijd: half augustus - eind oktober, 1 generatie
Waardplanten: Eik, hazelaar, meidoorn
Eitjes: eitjes worden in kleine groepjes afgezet op een tak van de waardplant en overwinteren.
Rups:  april - juni, foerageren 's nachts
Pop:  verpopping in de grond (of voeg van een muur)

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 5 oktober 2011