Home

 

Gammauil / Autographa gamma

 

Vvl> 13-21 mm.    

De Weerribben, Overijssel, Nederland, september 2010

Voorkomen: Europa, NL , veel voorkomend
Biotoop: Tuinen, maar kan overal voorkomen
Vliegtijd: April-oktober, meerdere generaties, kan soms zelf in de winter
Waardplanten: kruidachtige planten, braam, klaver, brandnetel, ook landbouw gewassen
Eitjes:  
Rups: mei - november, overwinterd soms als rups in zachte winters
Pop: maar overwintert ook als pop (in NL) in zachte winters

Markelo, Overijssel, Nederland, 11 september 2011 

 

Markelo, Overijssel, Nederland, september 2010  

Döbriach, Karinthië, Oostenrijk, mei 2006

Markelo, Overijssel, Nederland,      28-8-2011

 

 

Markelo, Overijssel, Nederland,  3-8-2011