Geel beertje / Eilema sororcula

 

Oisterwijk, Dal v.d. Beerze, N. Brabant, Nederland, mei 2009

Voorkomen: Europa, Nederland algemeen
Vliegtijd: eind april - half juli 1 generatie
Biotoop: eiken- en beukenbossen, dichte sleedoornstruiken
Waardplanten: mossen (Korst)op eik, beuk, europese lork en sleedoorn
Bijzonderheden: 13 - 16 mm,
Eitjes:  
Rups: 18 - 22 mm juni - september
Pop: overwinterd als pop, cocon tussen korstmossen


Markelo, Overijssel, Nederland, juni 2010