Geellijnsnuituil / Trisateles emortualis

Vvl 14mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 3 juli 2010

 
Voorkomen: Europa, NL een niet gewone soort
Biotoop: open bossen, struwelen.
Vliegtijd: 2 generaties. half mei - begin oktober
Waardplanten: Eik, Beuk, tamme kastanje
Eitjes: 
Rups: juli - oktober
Pop: overwinterd als pop