Gehakkelde spanner  / Ennomos erosaria

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 30 september 2011

 

 

Voorkomen: Europa,Nederland, een zeldzame soort
Vliegtijd: eind juni tot half oktober, 1 of 2 generaties
Biotoop: bosachtige gebieden, bossen, tuinen, parklandschappen
Waardplanten: diverse loofbomen
Bijzonderheden: 17 - 21 mm vvl,,
Eitjes: overwinterd als ei aan de waardplant
Rups: eind april-juli, 40 mm, grijs of grijsachtig bruin, ook wel met een purperachtig roze of blauwachtig groene zweem; de knopachtige uitwassen op de segmenten 2-5-6-8 en 11 geven de rups een twijgachtig uiterlijk; kop grijs of bruin.
Pop:  

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 30 september 2011

Markelo, Overijssel, Nederland, 30 september 2011