Gele agaatspanner / Gandaritis pyraliata
 

15 / 18 mm Vvl

Home

 

Voorkomen: Europa, NL vrij gewone soort
Biotoop: duinen, tuinen, struwelen, bermen, brede bospaden, bosranden, ruige graslanden, slootkanten.
Vliegtijd: begin juni - eind juli,1 generatie
Waardplanten: Walstro
Eitjes: overwinterd als ei
Rups: april - juni, groen met 2 lengte strepen over de rug en daar middenin een donkere streep
Pop: groen
Markelo, Overijssel, Nederland; 29-06-2012  

Markelo, Overijssel, Nederland; 29-06-2012