Gele eenstaart / Watsonalla binaria

Vvl 13-18 mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 05-08-2012

Voorkomen: Europa, NL, gewone soort
Vliegtijd: eind april begin september, 2 generaties,
Biotoop: Eikenbossen, struwelen, tuinen en parken
Waardplant: Eiken en andere bomen
Rups: 24 mm, eind mei begin oktober, vrij smal, naar de staart toe versmald, bleekbruin met fijn netwerk van donkerbruine en zwartachtige streepje, zadelvormige vlek op de rugzijde, 3e segment een wrat, kop lichtbruin met donkere stipjes, ingesneden.
eitjes  
Pop: een eikenblad strak dichtgevouwd
   

Markelo, Overijssel, Nederland, 05-08-2012

Markelo, Overijssel, Nederland, 05-08-2012