Geoogde bandspanner / Xanthorhoe montanata

 

Kaning, KarinthiŽ, Oostenrijk, juni  2006

Voorkomen: Europa, Nederland een vrij gewone soort
Vliegtijd: begin mei - eind juni, 1 generatie
Biotoop: moerassen, vochtige plaatsen, graslanden, struwelen, tuinen, duinen, heiden
Waardplant: Diverse kruidachtige planten, struiken
Bijzonderheden: 14 - 17 mm
Ei:  
Rups: augustus - mei, 22 - 25 mm, grijsbruin  met lichte lengtestrepen, overwinterd als rups
Pop: verpopt zich in losse cocon in de aarde

Vooral vochtige plaatsen met hoge kruidenvegetaties, zoals brede bospaden, moerassen, graslanden, struwelen, duinen en heiden; ook tuinen.

 

Kaning, KarinthiŽ, Oostenrijk, juni  2006

Goor, Overijssel, Nederland, juni 2010