Gepluimde spanner / Colotois pennaria

 

   

Markelo, de Borkeld, Overijssel, Nederland, oktober 2006

Voorkomen: Europa, Nederland algemeen
Biotoop: loofbossen, parken, tuinen
Vliegtijd: begin september - eind november,  1 generaties
Waardplanten: loofbomen, vooral eiken
Bijzonderheden: 19 - 23 mm vvl.
Eitjes: worden in een behoorlijk aantal afgezet op takje, een paar rijen dik, (plat/rond) overwintert als ei op een twijg
Rups:  april - juni, tot 50 mm, verpopt zich in een cocon in de grond
Pop:  bruin

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 14 oktober 2011

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 27  mei 2010