Gerande spanner  / Lomapilis marginata

11-14 mm Vvl.

Markelo, Overijssel, Nederland 22-06-2012

Voorkomen: Europa, Nederland algemene soort
Vliegtijd: eind april-eind augustus meerdere generaties
Biotoop: Bossen, wilgen, heiden, moerassen, populieren
Waardplanten: Wilg, populier maar ook andere loofbomen
Ei  
Rups: 21 mm, mei-september, blauwachtig groen, op de rug donkere groene strepen, bruin  anaalschild egement op laatste segment, kop groep met 2 purperachtige rode strepen
Pop: overwinterd als pop in de grond

Döbriach, Karinthië, Oostenrijk, juni 2006