Gestippelde oogspanner / Cyclophora punctaria

Vvl 13-16mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 25 mei 2011

Voorkomen: Europa, NL , vrij gewone soort
Biotoop: Eikenbossen,
Vliegtijd: Half april-eind augustus in twee generaties
Waardplanten: Eik en Berk
Eitjes: gele eitjes, Langwerpig met stekeltjes
Rups: juni-juli en september.
Pop: De soort overwintert als gordelpop aan een eikenblad.

 

Herikerberg, Markelo,  Overijssel, Nederland, augustus 2010

de Borkeld, Markelo, Overijssel, Nederland, mei 2007

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 25 mei 2011