Gevlekte witsnuitlibel / Leucorrhinia pectoralis

tot 32-39 mm / Al 23-27 mm / Avl 30-33 mm

familie: Korenbouten
Kenmerken: 32-39 mm. Grootste en meest robuuste witsnuitlibel.
Voorkomen: Zeldzaam
Biotoop: Laagveenmoerassen, vegentaierijke vennen en duinplassen
Vliegtijd: Eind april / eind juli
eitjes Het vrouwtje zet de eitjes al vliegend af, op plaatsen met veel waterplanten
Larven: overwinteren twee keer. Uitsluipen gebeurt van eind april tot eind juni, maar vooral in mei en begin juli
Weerribben, Overijssel, Nederland, 16 juli 2010