Gevlekte zomervlinder / Comibaena bajularia

14 - 17 mm Vvl

Voorkomen: Europa, een gewone soort
Vliegtijd: eind mei / begin juli 1 generatie, soms een 2e generatie in september
Biotoop: Duinen en zandgronden,
Waardplant: Eik
Rups: juni - mei zezijn perfect gecamoufleerd doordat zij stukjes blad op hun lichaam plakken. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een losse cocon tussen eikenbladeren.
Pop: verpopt zich in een losse cocon tussen eikenbladeren.
   
Gevlekte zomervlinder, Markelo, Overijssel, Nederland 16-06-2012  

Gevlekte zomervlinder, Markelo, Overijssel, Nederland 16-06-2012