Gewone spikkelspanner / Ectropis crepuscularia

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 18 maart 2011

Voorkomen: Europa,Nederland, een gewone soort
Vliegtijd: februari - eind augustus, 2 generaties, soms 3.
Biotoop: loofbomen, struwelen, bosachtige gebieden, parken
Waardplanten: loofbomen
Bijzonderheden: 15 - 22 mm vvl,,
Eitjes:  
Rups: april - september,
Pop: overwinterd in de grond


 

   

Markelo, Overijssel, Nederland, 28 mei 2010

Oisterwijk, N. Brabant, Nederland, 15 mei 2009

Markelo, Overijssel, Nederland, 13 juni 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, 19 juli 2011

Markelo, Overijssel, Nederland, 11 juni 2011

Markelo, Overijssel, Nederland, 10 juni 2011