Grijze stipspanner  / Idaea aversata

 

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 16 juni 2012

Voorkomen: Europa,Nederland, een gewone soort
Vliegtijd: begin juni tot begin september, 2 generaties
Biotoop: bossen, tuinen, heiden, graslanden, struwelen, moerassen, rivieroevers
Waardplanten: kruidachtige planten, dorre bladeren
Bijzonderheden: 14 - 16 mm vvl,,
Eitjes:  
Rups: juli - mei, 25 mm. gerimpeld, iets smaller naar de kop toe, grijsachtig bruin richtingstaart okerkleurig, een rij donkere V-vormige vlekken, op de flanken okerkleurige lengtestreep, soms een een witte vlek op segment 8, kop grijsachtig met zwarte tekening. Overwinterd als jonge rups
Pop: bruin

Markelo, Overijssel, Nederland, 20 juli 2011

Markelo, Overijssel, Nederland, 20 juli 2011