Groentje / Callophrys rubi

Sp.27 - 34mm

 

 

Voorkomen: Europa, N-Afrika, Turkije, Rusland, SiberiŽ.
Vliegtijd: 1 generatie, maart / juli
Biotoop: Sleedoornstruweel, bosranden, schrale graslanden, heiden, hoogveen.
Waardplanten: Brem (Cytisus scoparius) ander bremsoorten; Hulst (Ilex aquifo-lium); bosbes (Vaccinium); dophei (Erica tetralix); struikhei (Calluna vulgaris)
Eitjes: Lichtgroen later wat geliger, vrouwtje legt de eitjes op de bloemknoppen.
Rups:15mm, Lichtgroen met witte lichten en donkere schuine strepen op de rug, licht behaard.
Pop: Bruin met donkere vlekjes, en lichtbehaard.
  Treffling, KarinthiŽ, Oostenrijk, mei 2006

 

 
   

 

  Gailtal, KarinthiŽ, Oostenrijk, augustus 2006