Groot koolwitje /  Pieris brassicae

Sp. 50-65mm

Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijk, juni 2006

Voorkomen: Europa, NL , veel vookomend
Biotoop: Tuinen, bosranden, bloemrijke weilanden en bermen.
Vliegtijd: april - half juni / begin juli - begin september 2 generaties, soms een 3e generatie
Waardplanten: Kruisbloemigen; Kool, Koolzaad, kopherik
Eitjes: gele eitjes, Langwerpig met stekeltjes
Rups: eind mei-half juli en half augustus-begin oktober
Pop: overwintert als pop, hangend tegen een boomstam of een muur.

DŲbriach, KarinthiŽ, Oostenrijk,  2008

NH Duinreservaat, Nederland, juni 2009

NH Duinreservaat, Nederland, juni 2009