Grote erebia / Erebia Euryale

 

Voorkomen: Gebergten van Europa,    N.Spanje tot Balkan, Oeral, Kanin.
Vliegtijd:1 generatie, eind juni-augustus
Biotoop: Grazige, bloemrijke open plekken in dennenbos, bloemrijke hellingen.
Waardplanten: Op verschillend grassen; Blauw gras (seslaria varia); Ruig schape-gras(Festuca ovina); Roodzwenkgras (Festuca rubra).
 
 
 
Döbriach, Karinthië, Oostenrijk, september 2005, mannetje