Grote voorjaarsspanner / Agriopis marginaria

 

Voorkomen: Europa,Nederland, een gewone soort
Vliegtijd: begin februari - eind april, 1 generatie
Biotoop: loofbossen, struwelen, tuinen, heiden, ruige graslanden
Waardplanten: loofbomen
Bijzonderheden: 16 - 20 mm vvl,  het vleugelloze vrouwtje heeft duidelijk aanwezige vleugelstompjes met gewoonlijk donkere dwarslijnen of -banden, de kleur varieert van bruinwit tot donkerbruin.
Eitjes:  
Rups: april - juni, 29 mm, lijk sterk op najaarsuil, is alleen te onderscheiden door de kortere haren
Pop: Bruin
Markelo, Overijssel, Nederland, 11 maart 2011  

Oisterwijk, N. Brabant, Nederland, mei 2009