Grote vuurvlinder  / Lycaena dispar batava

Sp. 21mm

 
Voorkomen: Nederland (de Weerribben, ZW- Friesland) zeer zeldzaam
Vliegtijd: 1 generatie, eind juni / augustus
Biotoop: Moeraslanden
Waardplanten: Waterzuring (Rumex hydrolapathum)
Eitjes: witte ronde platte eitjes, met iets van een sterstructuur op de bovenzijde van het blad.
Rups:groen, slakvormig.
Pop: De verpopping vindt plaats op de waardplant
  Weerribben, Overijssel, Nederland, juni 2008

 

 
 

 

 

  Weerribben, Overijssel, Nederland, juni 2008

 

 
 

 

  Weerribben, Overijssel, Nederland, juni 2008

 

 
   
  Weerribben, Overijssel, Nederland, juni 2008