Hagedoornvlinder / Opisthograptis lutolata

Vvl 14-21 mm

Voorkomen: Europa, NL veel voorkomend
vliegtijd: half april / eind september , soms 3 generaties
Biotoop: tuinen, parken, bossen, struwelen, graslanden, heiden.
Waardplanten: diverse bomen en struiken
Rups: kan het hele jaar worden waargenomen
  overwinterd als pop in de grond
Markelo, Overijssel, Nederland, 20 september 2011  
Markelo, Overijssel, Nederland, 14 augustus 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, juli 2006