Herfstbremspanner  / Chesias legatella

 

Markelo, Overijssel, Nederland, oktober 2009

B
Voorkomen Europa, Nederland een niet gewone soort
Biotoop heiden, openbossen, dijken, duinen
Vliegtijd half september - half december, 1 generatie
Waardplanten brem
Bijzonderheid: 17 - 19 mm
Rups april-juli
eitjes overwintert als ei op de waardplant,
Pop