Hermelijnvlinder / Cerura vinula

vl 29/38mm

Döbriach, Karinthië, Oostenrijk, april 2007, paring

 

Voorkomen:

 

Europa, een niet zo gewone soort

Vliegtijd: begin april - half augustus    1 generatie
Biotoop: open bossen, heiden, struwelen en soms tuinen
Waardplant: Wilg en Ratelpopulier
Rups: juni - september
eitjes worden aan de bovenzijde afgezet, één voor één soms ook in groepjes van twee of drie
Pop: overwinterd als pop

 

Döbriach, Karinthië, Oostenrijk, april 2007, man

Döbriach, Karinthië, Oostenrijk, april 2007, vrouwtje