Hooibeestje / Coenonympha pamphilus

Sp. 23-33mm

Voorkomen: Nederland, heel Europa, N.Afrika, W.MongoliŽ. Vrij algemeen. 
Vliegtijd: meerdere generaties, eind mei t/m september, hangt erg af van hoogte en plaats.
Biotoop: Droge graslanden, wegbermen, bosranden heide-gebieden, duinen.
Waardplanten:Genaald schapegras (Poa ovina)  Veldbeemdgras  (Poa pretensis) en nog vele andere grassoorten.
Eitjes: Het vrouwtje zet de eitjes af op de grasstengels. Glad en lichtgroen.
Rups: 18mm. De rups lichtgroen met aan de zijkant gele lengtestreep.
Pop: De pop lichtgroen 1 of 2 licht gezoomde strepen
 
 
Obermillstatt, KarinthiŽ,Oostenrijk, mei 2006 
   
  Obermillstatt, KarinthiŽ,Oostenrijk, mei 2006