kajatehoutspanner  / Pelurga comitata

 

16 / 18 mm Vvl

Home

 

Voorkomen: Europa, NL algemeen
Biotoop: ruige open plekken tuinen,
Vliegtijd: half juni - half september 1 generatie
Waardplanten: diverse planten, melde, ganzenvoet
Eitjes:  
Rups: 23 mm, augustus-oktober, vrij dik, ruwe huid, bleek okerkleurig (roze zweem),    een duidelijke brede zigzagstreep langs de flanken, kop witachtig met roodbruine tekening.
Pop: overwinterd als pop

 

Markelo, Overijssel, Nederland; 8-08-2012