Katoendaguil / Helicoverpa armigera

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 29 oktober 2010

Voorkomen: Europa, Nederland , een zeldzame trekvlinder.
Vliegtijd: maart tot in oktober
Biotoop: kan op alle plaatsen voorkomen
Waardplanten: allerlei kruidachtige planten
Bijzonderheden: 16 - 19 mm Vvl
Rups:  
Ei  
Pop:  

Markelo, Overijssel, Nederland, 29 oktober 2010