Klaverblauwtje / Cyaniris semiargus

Sp. 25-30mm

 
Voorkomen:Europa, Marokko, Turkije, M-Oosten, M-AziŽ, N-China, Korea.
Vliegtijd: 1 tot 3 generaties, begin mei / midden september.
Biotoop:Droge schrale graslanden, bloemrijke graslanden, grazige berghellingen, ook vochtige graslanden.
Waardplanten: rode klaver (Trifolium pratense); wondklaver (Anthyllis vulneraria)
Eitjes: Wit, rond, plat met structuur, worden gelegd op de bloemen.
Rups: 12 mm. bleek groen, soms met een zweem van oker, over de rug een donker-groene middenstreep en soms met meer-ere donkere lengtestrepen over rug en flanken; kop glimmend zwart, in rust in het lichaam teruggetrokken. Overwintert als halfvolgroeide rups in de strooisellaag. Overwinteren als rups.
Pop: De pop is vrijliggend in de strooisel-laag.
Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijk, juni 2006, mannetje

 

   
  Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijk, juni 2006, vrouwtje

 

 
   
  Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijk, juni 2006, mannetje

 

 
   
  Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijk, juni 2006, mannetjes