Kleine parelmoervlinder / Issoria latonia

Sp 35-45mm

 
Voorkomen: Wijd verbreid in Europa, Nederland(in de duinen, daarbuiten vrij zeldzaam).
Vliegtijd: 3 tot 4 generaties. Maart t/m oktober.

Biotoop: Duinen, droge, warme  graslanden,  braakliggende akkers.

Waardplanten: Verschillende soorten viooltjes, Duinviooltje (Viola curtisii)akkerviooltje (Viola arvensis) driekleurig viooltje (Viola tricolor)
Eitjes: deze worden aan de onderzijde van de waardplant afgezet.                          
Rups + pop: 35 mm, is vrijwel het hele jaar aanwezig, kleur: grijsbruin met zwarte vlekken met vrij korte doornen met witte uiteinden. Op rug een dubbele rij witte streepjes. De verpopping vindt plaats op de grond tussen samengesponnen planten-resten. Pop is donkerbruin  heeft op de rug een grote witte zadelachtige vlek. De soort overwinterd meestal in het 3e rupsstadium, ook andere stadia komen voor
DŲbriach, KarinthiŽ, Oostenrijk, april  2007

 

 

 
  DŲbriach, KarinthiŽ, Oostenrijk, augustus  2005  
 

 

 
  Gailtal, KarinthiŽ, Oostenrijk , juni 2006   
   
  Gailtal, KarinthiŽ, Oostenrijk, juni 2006