Kleine vuurvlinder / Lycaena phlaeas

Sp. 13mm

de Borkeld, Overijssel, Nederland, mei 2007   

Voorkomen: Europa, NL
Vliegtijd: 2 generaties, mei, begin oktober
Biotoop: droge graslanden, zandgroeven, wegbermen, heiden, zandgronden.
Waardplanten: Schapezuring Rumex acetosella); Veldzuring (Rumex Acetosa); Ridderzuring (Rumex obtusifolia)
Eitjes: witte eitjes, worden één voor één aan de onderzijde van de waardplant.
Rups: 15mm, slakvormig, groen en soms roodomrand met een rode streep over de rug.
Pop: Lichtbruin met kleine zwarte vlekjes. De verpopping vindt plaats tussen samen-gesponnen bladeren van de waardplant op de grond.

de Borkeld, Overijssel, Nederland, mei 2007

Kwintelooijen, Utrecht, Nederland, juli 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obermillstatt, Karinthië, Oostenrijk, augustus 2006

Gerlitzen, Karinthië, Oostenrijk, augustus 2006