kleine wintervlinder  / Operophtera brumata

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 12 november 2010

Voorkomen: Europa, NL algemeen
Biotoop: Allerlei gebieden, met bomen en struiken
Vliegtijd: begin oktober - half december , 1 generaties
Waardplanten: allerlei loofbomen en struiken
Bijzonderheden: 13 - 16 mm vvl.
Eitjes: overwintert als ei op een twijg vlakbij een bladknop, ook wel in een bastspleet
Rups:  april - juni, tot 20 mm,
Pop:  verpopt zich in een cocon in de grond
 

Markelo, Overijssel, Nederland, mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, mei 2010